Aanvraag omgevingsvergunning Veendijk (nabij de Rijksweg A50), Beekbergen, het gedeeltelijk verlagen van het maaiveld, aanleggen poel en verontdiepen watergang

 

Datum indiening: 3 december 2021

Wabonummer: D21/028791

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.

Naar boven