Ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 30 november 2021 hebben ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16.

Het wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16

Het ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16 is opgesteld om de agrarische bedrijfswoning om te zetten in een plattelandswoning. In een plattelandswoning is het mogelijk om te wonen zonder binding met het achtergelegen agrarische bedrijf. Het achtergelegen bedrijf is verkocht, er is dus geen binding met het achtergelegen bedrijf en daarom is dit wijzigingsplan noodzakelijk.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerp wijzigingsplan bekijken

Vanaf 9 december 2021 kunt u via de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen het ontwerp wijzigingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerp uitwerkingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.AbrKroesweg16-0301).

U kunt tot en met 19 januari 2022 reageren op het ontwerp wijzigingsplan

U kunt tot en met 19 januari 2022 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Abr. Kroesweg 16’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik(w.verkaik@waddinxveen.nl of telefonisch 140182).

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerp wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik.

Waddinxveen, 8 december 2021

Naar boven