Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 44164Beschikkingen | aanvraagGrote Oost 60 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

 

VOORGENOMEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zogenaamde uitgebreide afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag:

 

Grote Oost 60, wijzigen bestaande glas-in-loodraam

 

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvraag en het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken, namelijk van 19 februari 2021 tot en met 1 april 2021, ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. De stukken zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van zienswijze leest u hieronder op de pagina.

 

TER INZAGE

U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld) inzien in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn. Het stadhuis is geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is het stadhuis tot 20.00 uur open.

 

ZIENSWIJZE

Indien u het niet eens bent met de ontwerpbesluiten, kunt u als belanghebbende uw zienswijze kenbaar maken. Indien het een omgevingsvergunning betreft, kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van de gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. U kunt ook uw zienswijze kenbaar maken door contact op te nemen met de gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200 of per email gemeente@hoorn.nl.