Gemeente Nijmegen – na een ingediend bezwaar alsnog verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding - St. Annastraat 399 te Nijmegen

 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken bekend dat zij in hun beslissing op bezwaar een geweigerde omgevingsvergunning (d.d. 14-08-2020, zaaknummer: W.Z20.104772.01) alsnog hebben verleend:

 

Voor : het plaatsen van een erfafscheiding

Locatie : St. Annastraat 399 te Nijmegen

Datum besluit : 30 november 2021

Datum verzending : 30 november 2021

Zaaknummer beslissing op bezwaar: W.Z20.104772.05

 

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit kan van 1 december 2021 tot en met 11 januari 2022, bij de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op www.loket.rechtspraak.nl. Voor meer inlichtingen: 088 361 2000.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven