Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Veken 130, 1716KG Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Veken 130, 1716KG Opmeer

Op 1 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van een tussenvloer en 3 kozijnen op het perceel De Veken 130, 1716KG Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000659. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven