Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het renoveren en schilderen van de gevel op locatie Oranjestraat 52 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 2 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005583 voor het renoveren en schilderen van de gevel op locatie Oranjestraat 52 in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005583 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven