Verlengde beslistermijn voor het verbouwen van een kapsalon tot woning aan Grote Ossenmarkt 25 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 01-12-2021

De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunning zijn verlengd:

  • 26-11-2021, Grote Ossenmarkt 25, Harlingen, het verbouwen van een kapsalon tot woning.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven