Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage aan S. van der Molenstrjitte 2 te Wijnaldum

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 01-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 22-11-2021, S. van der Molenstrjitte 2, Wijnaldum, het bouwen van een garage;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven