Aanvraag vergunning voor het realiseren van een in-/uitrit aan Groen van Prinstererstraat 4 te Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode tot en met 01-12-2021

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is binnengekomen:

  • 15-11-2021, Groen van Prinstererstraat 4, Harlingen, het realiseren van een in-/uitrit;

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven