Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Kanaalstraat en Nassaustraat in Lisse, Kenmerk Z-21-223725, het vervangen van de luifels, bestrating, meubilair en aanpassingen aan de entree Blokhuis ter plaatse van de Kanaalstraat en Nassaustraat

De aanvraag betreft het vervangen van de luifels, bestrating, meubilair en aanpassingen aan de entree Blokhuis ter plaatse van de Kanaalstraat en Nassaustraat

 

Datum ontvangst 1 december 2021

 

Als u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan omgevingsvergunningen@hltsamen.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252.

Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.

Naar boven