Vergunning aangevraagd voor het organiseren van het evenement Lions Wadden Rally op 26 maart van 09:00 uur tot 21:00 uur vanaf het entrepotgebouw te Harlingen

APV en Bijzondere Wetten

De volgende aanvraag isbinnengekomen:

  • 22-11-2021, Lionsclub Franeker-Harlingen, evenementenvergunning voor het organiseren van het evenement Lions Wadden Rally op 26 maart van 09:00 uur tot 21:00 uur vanaf het entrepotgebouw te Harlingen.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven