Voorontwerpbestemmingsplan ‘Van Lier Park’ te Loon op Zand

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Van Lier Park’ te Loon op Zand voor iedereen ter inzage ligt. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De voormalige (leder)fabriekslocatie van Van Lier, aan de zuidwestzijde van de bestaande kern van Loon op Zand, wordt getransformeerd tot woongebied. In dit gebied worden in het totaal 92 nieuwe woningen gerealiseerd. Daarnaast wordt de agrarische bedrijfslocatie aan de Klokkenlaan 30-32 meegenomen in het bestemmingsplan en omgezet naar wonen.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022. U kunt ook terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de receptie in Het Klavier. Bekijk het plan ook via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0809.BPVanLierPark-VO01).

Reactie geven

Iedereen kan binnen de genoemde periode een mondelinge of inspraakreactie geven op het plan. Stuur uw ondertekende schriftelijke reactie naar:

De raad van Loon op Zand

Postbus 7

5170 AA Kaatsheuvel.

Contact

Wilt u meer informatie of een mondelinge inspraakreactie geven? Neem dan contact op met L. Schaerlaeckens afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Cluster procedures. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289130 of e-mail: l.schaerlaeckens@loonopzand.nl.

 

Naar boven