Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen; het aanleggen van een vijver

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij de termijn van onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd met maximaal zes weken.

Locatie : achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen

Omschrijving : het aanleggen van een vijver

Verzenddatum : 30 november 2021

Kenmerk : WABO-20211161

Rechtsmiddel: De beslissing om de beslistermijn te verlengen wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Een dergelijke beslissing is in beginsel niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Naar boven