Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

  • 1.

    Het plaatsen van een dakkapel op de locatie Vredesstraat 49, 6467 LG (d.d. 26.11.2021)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 8 december 2021

Naar boven