Burghardt vd Berghstraat 19 te Nijmegen: geheel vervangen van de bestaande aanbouw aan de achtergevel - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 06-12-2021

Omschrijving: geheel vervangen van de bestaande aanbouw aan de achtergevel (Burghardt vd Berghstraat 19 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Afwijken Bestemmingsplan; Monument;

Zaaknummer: W.Z21.107513.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 01-10-2021

Verlengingsbesluit verzonden: 02-12-2021

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=9B975C7A-699C-4E75-B121-A916CDD27BA3

Naar boven