Gemeenteblad van Zandvoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortGemeenteblad 2021, 4391Beschikkingen | afhandelingZandvoort, verlengen beslistermijn Brederodestraat 3, 2020-085424, plaatsen carport, verzonden 29 december 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de beslistermijn van bovenstaande aanvraag met zes weken heeft verlengd.