Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, restaureren hekwerken, Beverweertseweg 60 in Werkhoven

 

Publicatie datum: 3 december 2021

Activiteit: het restaureren van de hekwerken op de buitenplaats Beverweert

WABO-Wabonummer OU 1120978

Datum ontvangst aanvraag: 30 november 2021

Uitgebreide procedure

Rechtsmiddel: geen

 

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u alleen op afspraak terecht bij de gemeente. U kunt een afspraak maken via de website www.bunnik.nl/afspraken of telefonisch contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 030 6594848.

In dit stadium kunt u nog geen zienswijze indienen.

Op een later tijdstip wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Naar boven