Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Voerendaal, kadastrale sectie I, perceelnr. 412

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Voerendaal , kadastrale sectie I, perceelnr. 412: aanleggen van een veldweg (ontvangen 1 december 2021; zaaknummer 2021-026723).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven