Dommer van Poldersveldtweg 112 114 en 120 te Nijmegen: verbouwen met deels functiewijziging naar Logies gebouw F en verbouwen gebouw D en A - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 03-12-2021

Omschrijving: verbouwen met deels functiewijziging naar Logies gebouw F en verbouwen gebouw D en A (Dommer van Poldersveldtweg 112 114 en 120 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Monument;

Zaaknummer: W.Z21.106348.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 03-08-2021

Verlengingsbesluit verzonden: 01-12-2021

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=B6D9970C-DE87-484D-B177-D09358E9F2AA

Naar boven