Weurtseweg 105 te Nijmegen: slopen van interne materialen van het pand - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 03-12-2021

Omschrijving: slopen van interne materialen van het pand (Weurtseweg 105 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.109086.01

Product: meldingen

Ontvangst: 29-11-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=BB4A4AAB-D143-47E2-900C-3BAA8C9EF0E5

Naar boven