Malvert 5123 te Nijmegen: verwijderen van asbest bron B01 B02 en B03 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 03-12-2021

Omschrijving: verwijderen van asbest bron B01 B02 en B03 (Malvert 5123 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.109138.01

Product: meldingen

Ontvangst: 01-12-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=1824E2AD-9DDB-4C1A-8400-F90F9918C672

Naar boven