Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Burgemeester Beckersweg 83, 6261NZ Mheer

Betreft: het verbouwen van de woning

Locatie: Burgemeester Beckersweg 83, 6261NZ Mheer

Ontvangstdatum: 1 december 2021

Kenmerk:2021-026675

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven