Verlenging beslistermijn voor de terrasvergunning horeca-4 aan ’t Land 2 te West-Terschelling

Verlenging beslistermijn

- Ontvangen op 17 augustus 2021, ’t Land 2 te West-Terschelling, terrasvergunning horeca-4, kenmerk 2021-FUMO-0055843

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven