Verlenging beslistermijn voor de gevelbekleding van het schuurgedeelte i.v.m. isolatie aan Baaiduinen 13 te Baaiduinen

Verlenging beslistermijn

- Ontvangen op 8 oktober 2021, Baaiduinen 13 te Baaiduinen, gevelbekleding van het schuurgedeelte i.v.m. isolatie, kenmerk 2021-FUMO-0057455. Het besluit moet uiterlijk op 13 januari 2022 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Naar boven