Toestemming voor het plaatsen van sandwichborden in de periode van 6 december 2021 tot en met 6 januari 2022 te Rozendaal

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen reclameborden

Omschrijving: vergunning voor het plaatsen van sandwichborden in de periode van 6 december 2021 tot en met 6 januari 2022 om mensen een hart onder de riem te steken in coronatijd.

Locatie: maximaal 6 sandwichborden in Rozendaal

Verzenddatum: 1 december 2021

Bezwaar

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de verzenddatum gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door een van de verleende vergunningen en/of ontheffing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum respectievelijk de datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-384 36 66). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.

Naar boven