Aanvraag vergunning voor het bouwen carport en tuinhuisje aan Steenhoek 16 te Rozendaal

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen. Op deze aanvragen is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien.

Aanvraag omgevingsvergunning Steenhoek 16

Omschrijving: bouw carport en tuinhuisje

Locatie: Steenhoek 16 te Rozendaal

Datum ontvangst: 22 november 2021

Inlichtingen

Tegen deze aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Nadat het besluit is genomen wordt dit bekendgemaakt. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.

Naar boven