verleende omgevingsvergunning Breestraat 8A te Maasbree

De gemeente Peel en Maas heeft op 2 december 2021 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woonhuis met loods op de locatie Breestraat 8A te Maasbree. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1894/2021/2471814. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • planologisch strijdig gebruik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 december 2021 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermond via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor verdere informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

 

Naar boven