Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 november 2021

Op 30 november 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Gladioolstraat 31. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-018767. De melding betreft:

het plaatsen van een container vanaf30-11-2021 t/m 8-12-2021

ProcedureDe activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@dongen.nl.

Naar boven