Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen langs de Maas te Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Echt

Langs de Maas, voor het kappen van bomen, datum ontvangst 22 november 2021.

Echt-Susteren, 2 december 2021

Naar boven