Aanvraag vergunning voor het plaatsen van inritblokken aan Limbrichterstraat 36 te Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Nieuwstadt

Limbrichterstraat 36, voor het plaatsen van inritblokken, datum ontvangst 24 november 2021.

Echt-Susteren, 2 december 2021

Naar boven