Ingediende aanvraag omgevingsvergunning, Z/21/125054, het bouwen van een woning aan de Slagendwarsweg 20

 

Op 25-11-2021 hebben wij een aanvraag Omgevingsvergunning  ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het onderdeel:

 

Bouw

 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De aanvraag ligt ter inzage in het stadhuis. Indien u de aanvraag wilt inzien, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 541111. Tegen de ingediende vergunningaanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas nadat er op een aanvraag om een Omgevingsvergunning regulier is beslist. Een beslissing op een aanvraag wordt een beschikking genoemd.

Naar boven