Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rivierweg, Westsingel en de Nieuwgraaf ongenummerd te Duiven

Op 22 november 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning, voor het plaatsen van drie digitale borden op de locatie Rivierweg, Westsingel en de Nieuwgraaf ongenummerd te Duiven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/087936/21SZ2078. De aanvraag betreft:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.

Naar boven