Wijziging bestemmingsplan Stadspolder Kortgene

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Stadspolder Kortgene” willen wijzigen. Door middel van deze wijziging wordt het aantal te bouwen woningen aangepast conform het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). Het plan is ook te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1695.WPStadspolder2021-ON01. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPStadspolder2021-ON01. 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.

 

Naar boven