Ingetrokken ingediende aanvraag omgevingsvergunning: De Ruyterstraat 91 te IJmuiden, vergroten 1e verdieping

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor het intrekken van een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van intrekken is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden

De Ruyterstraat 91, vergroten 1e verdieping (23/11/2021) 113786-2021

 

Naar boven