Onderwijsboulevard 378, 5223 DP te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aanvraag buiten behandeling laten/niet ontvankelijke aanvraag

 

Adres of locatie: Onderwijsboulevard 378, 5223 DP te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het plaatsen van Metalura transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00060736

Datum ingetrokken: 29-11-2021

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat het is gepubliceerd. De bekendmaking (verzenddatum) is op de eerst volgende werkdag na de aangegeven datum besluit.

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.html indienen.

 

 

Naar boven