Geweigerde omgevingsvergunning: Jullensstraat in de wijk Helpman (kadastrale sectie M, perceelnummers 256, 5062, 6492 en 3592, Groningen – Het bouwen van 4 woongebouwen met 203 woningen en ondergrondse parkeergarage (verzenddatum 18-11-2021, dossiernummer 202076896)

Deze geweigerde vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 2 december 2021

Burgemeester en wethouders

Naar boven