Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 43520Overige besluiten van algemene strekkingBesluit maximale oppervlakte recreatiewoningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maakt bekend dat zij bij besluit van 12 mei 2020 enkel nog recreatiewoningen in categorie 3 (max. 60 m²) toestaat. De oppervlaktemaat betreft het netto vloeroppervlak conform de NEN 2580.

Dit besluit geldt voor nieuwe recreatiewoningen en dus niet voor locaties met bestaande rechten (bestemmingsplan/vergunning).

Dit besluit is in werking getreden op 12 mei 2020.