Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 47 a te Breukeleveen

De gemeente Wijdemeren heeft op 29 november 2021 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de situering van een woning op de locatie Herenweg 47 a te Breukeleveen (zaaknummer Z.69115).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 december 2021 en duurt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl of bellen naar 14 035.

Naar boven