Waalbandijk 20 te Nijmegen Locatie Honigfabriek 20-22: verwiijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 01-12-2021

Omschrijving: verwiijderen van asbest (Waalbandijk 20 te Nijmegen Locatie Honigfabriek 20-22)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.108990.01

Product: meldingen

Ontvangst: 25-11-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=E893ED1B-DB6F-4B76-9559-79C08D2E7C23

Naar boven