Simon Stevinstraat 43 te Nijmegen: verwijderen van asbest - Bron 1 9m2 - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 01-12-2021

Omschrijving: verwijderen van asbest - Bron 1 9m2 (Simon Stevinstraat 43 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.109010.01

Product: meldingen

Ontvangst: 25-11-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=43EB7CF6-A48A-4603-90AC-5C7601A11116

Naar boven