Gemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Rijksstraatweg 30 A te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij hebben besloten de beslistermijn op de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-21-398253

Activiteit:

  • Bouw

  • Reclame

Voor: het plaatsen van digitale borden op de bestaande reclamemast

Locatie: Rijksstraatweg 30 A te Dordrecht

Datum besluit: 29 november 2021

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.

Naar boven