Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, kappen bomen, langs Pad door Dalenoord in Odijk

 

Publicatie datum: 1 december 2021

Activiteit: het kappen van 7 bomen langs het Pad door Dalenoord

WABO-Wabonummer: OV 112104

Datum ontvangst aanvraag: 26 november 2021

Reguliere procedure

Rechtsmiddel: geen

U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. Voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u alleen op afspraak terecht bij de gemeente. U kunt een afspraak maken via de website www.bunnik.nl/afspraken of telefonisch contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 030-659 48 48.

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen.

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Naar boven