Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Colijnlaan 14 te Uithoorn

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 19-11-2021);

Naar boven