Aanvraag vergunning voor het verwijderen van een draagmuur aan Zanglijster 10 te Uithoorn

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

  • 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur. (ontvangen 17-11-2021);

Naar boven