Aanvraag omgevingsvergunning: Doetinchem, Wijnbergseweg 11

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Doetinchem, Wijnbergseweg 11

Omschrijving: Kappen van 2 bomen

Dossiernummer: 20210711

Datum indiening: 15-11-2021

 

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven