Aanvraag omgevingsvergunning: Wehl, Loilseweg 4

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Wehl, Loilseweg 4

Omschrijving: Plaatsen van een informatiebord

Dossiernummer: 20210722

Datum indiening: 19-11-2021

 

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.

 

Naar boven