Verleende omgevingsvergunning: Doetinchem, Bezelhorstweg 19

De volgende omgevingsvergunning is met de reguliere procedure verleend.

 

Locatie: Doetinchem, Bezelhorstweg 19

Omschrijving: Verbouwen van de woning en het gebruiken van schuur voor tijdelijke bewoning

Dossiernummer: 20210516

Datum verzending: 26-11-2021

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de verleende vergunning? Dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit moet binnen zes weken nadat de vergunning is verzonden. Als u bezwaar wilt maken, moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA in Doetinchem. In deze brief moet in ieder geval het volgende staan:

• uw naam en adres

• het besluit waartegen u bezwaar maakt (met nummer)

• de datum van uw brief en uw handtekening

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit geldig totdat wij over uw bezwaar hebben beslist. Misschien kunt u of wilt u onze beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten. Als u vindt dat er snel moet worden opgetreden, kunt u aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet. U moet dan een brief sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierecht betalen.

 

Naar boven