Marienburgsestraat 59 en Hertoghof te Nijmegen: bouwobjectenvergunning periode 19-11-2021 tm 01-04-2023 - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 01-12-2021

Omschrijving: bouwobjectenvergunning periode 19-11-2021 tm 01-04-2023 (Marienburgsestraat 59 en Hertoghof te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwobject;

Zaaknummer: W.Z21.108841.01

Product: apv vergunning

Ontvangst: 18-11-2021

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 29-11-2021

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 10-01-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 30 november 2021 tot en met 10 januari 2022.

Toelichting:

Bezwaarmogelijkheid:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen.

Adres: postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 

Inzien openbare documenten:

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C76015B2-3CEE-4E1C-A6BB-9CBE1A140909

Naar boven