Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning: Velddriel, Oostenbroekweg 7

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning ingetrokken:

Oostenbroekweg 7, 5334 NZ, Velddriel.

Het intrekkingsbesluit heeft betrekking op het bouwen van een inpandige archiefruimte in de werkplaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.

 

 

 

 

Naar boven