V21/46637: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer: V21/46637

Omschrijving: transformeren van de verdiepingen naar zelfstandige woonruimtes

Adres: Rechtestraat 30

Datum beslissing: 29 november 2021

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

 

Naar boven